RNA Salon Poznań jest inicjatywną poznańskich badaczy RNA z Wydziału Biologii UAM i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Celem Salonu jest organizacja wykładów i spotkań naukowych poświęconych badaniom nad RNA, dzięki którym organizatorzy chcą inspirować młodych naukowców i pokazać im szeroki zakres badań nad RNA. Celem spotkań jest również umożliwienie wymiany informacji i dyskusji naukowej pomiędzy badaczami z różnych ośrodków naukowych oraz ułatwienie nawiązywania współpracy naukowej.

RNA Salon Poznań jest wspierany przez RNA Society i firma Lexogen.

Jesteśmy otwarci na sugestie interesujących wykładów.
Propozycje wydarzeń RNA Salon Poznań odbywających się w UAM Poznań proszę kierować do dr. hab. Doroty Raczyńskiej, doracz@amu.edu.pl

Zobacz również IChB RNA Salon website

Seminaria

24 marca 2021 in Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Wykład – L. Schermelleh

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof. Lothar Schermelleh (Academic Director of Micron Imaging…

Read More
4 marca 2021 in Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Seminarium – dr Milind M. Vaidya

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Milind M. Vaidya (Advanced Centre for Treatment…

Read More
11 lutego 2021 in Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Seminarium – prof. P. Bluyssen – Airborne transmission of SARS-CoV-2, distancing, masks and ventilation measures

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof. Philomena Bluysseni (Faculty of Architecture and Built…

Read More