Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS zatytułowanym: „Regulacja prędkości Polimerazy RNA (RNAPII) i procesów dojrzewania RNA w zdrowiu i chorobie”

By 21 maja 2021Oferty Pracy, Wiadomości