Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak laureatką prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

By 29 grudnia 2016Wiadomości

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak otrzymała prestiżowe stypendium FNP na założenie grupy badawczej TEAM. Zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce. W szranki stanęło kilkadziesiąt projektów i to właśnie projekt prof. Borowiak zyskał największe uznanie w kilkustopniowym procesie oceny.

Projekt jest zatytułowany „Wykorzystanie różnorodności progenitorowych komórek trzustki w celu stworzenia ludzkich komórek endokrynnych trzustki” i ma na celu uzyskanie komórek produkujących insulinę.

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak rozpoczęła pracę na UAM, na Wydziale Biologii w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w upływającym roku i już zdołała uzyskać dwa granty: POLONEZ (NCN) i obecnie TEAM. Nasza nowa młoda badaczka powróciła z USA po wieloletnim pobycie na Harvard University w Cambridge, a potem prowadziła własną grupę w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie.

Jej zainteresowania dotyczą niezwykle dynamicznie rozwijającej się obecnie tematyki z zakresu biologii komórki – komórek macierzystych – ich powstawania i możliwości aplikacyjnych. Prof. UAM dr hab. Małgorzacie Borowiak serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w realizacji projektów naukowych.