Oferta pracy – Lab manager/research assisstant w grupie badawczej Michała Gduli.

By 9 września 2020Wiadomości

Entuzjastyczna/y biolog molekularny poszukiwana/y do wsparcia zarządznia laboratorium oraz udziału w badaniach nad epigenetyczną regulacją ekspresji genów.

Instrukcje jak aplikować oraz więcej szczegółów na stronie: https://jobrxiv.org/job/institute-of-molecular-biology-and-biotechnology-adam-mickiewicz-university-in-poznan-poland-27778-lab-manager-research-assistant-in-molecular-biology-lab/
Wersja w pdf: https://uam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/micgdu_o365_amu_edu_pl/EfirW1zzn41FkEQfW4W4nDgBVzPl43Vp80yZxwBmCd6gzQ?e=uCWkrq

Proszę o umieszczeniu w aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.