Seminarium – prof. dr hab. B. Wróbel

By | Seminaria RNA Salon, Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof. dr hab. Borys Wróbel (Department of Gene Expression, Adam Mickiewicz University, Poznań)  pt.:  „Evolution and robustness of small artificial neural networks recognizing temporal patterns”.

Wykład odbędzie się w dniu 8.01.2021 o godzinie 9.15, online za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1609853237617?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d

Seminarium – dr A. Zieleziński

By | Seminaria RNA Salon, Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Andrzej Zieleziński (Department of Computational Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań)  pt.:  „There is more to sequence comparison than alignment”.

Wykład odbędzie się w dniu 11.12.2020 o godzinie 9.15, online za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1607431216316?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d

Seminarium – dr M. Piwecka

By | Seminaria RNA Salon, Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Monika Piwecka (Department of Non-coding RNAs, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań)  pt.:  „CircRNAs in the mammalian nervous and neuroendocrine systems”.

Wykład odbędzie się w dniu 20.11.2020 o godzinie 9.15, online za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1605606154592?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d

Seminarium J. Brezovsky

By | Seminaria RNA Salon, Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Jan Brezovsky (Department of Gene Expression Adam Mickiewicz University, Poznań)  pt.:  „It works but how to get there: uncovering ligand-transport pathways in proteins”.

Wykład odbędzie się w dniu 13.11.2020 o godzinie 9.15, online za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1605177235211?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d

 

Komunikat Rektora

By | Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 15 września otwarto nowe, wysokobudżetowe konkursy ID-UB obejmujące trzy działania (zadania) projektu:

  • Konkurs nr 7, którego celem jest wsparcie najbardziej produktywnej naukowo doświadczonej oraz młodej kadry badawczej (premie okresowe; Zadania/Działania 5. oraz 9. ID-UB).
  • Konkurs nr 8, adresowany do pracowników i doktorantów UAM, wspierający publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (premie za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych; Zadanie 8. ID-UB).

Budżet obu konkursów to łącznie 36 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie ID-UB w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (w zakładkach „Aktualne konkursy” oraz „Dokumenty udostępnione”).

Zapraszam do korzystania z możliwości finansowania wniosków konkursowych oferowanych w ramach projektu ID-UB.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor

 

Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to inform that new high-budget calls opened on September 15th within the „Initiative of Excellence – Research University” (ID-UB) project. They include three project actions:

  • Call No. 7 aims at supporting the most scientifically productive experienced and young members of AMU academic community (24-month bonuses; within ID-UB Actions 5 and 9).
  • Call No. 8 aims at supporting AMU staff and PhD students publishing in prestigious scientific journals (bonuses for publications; within ID-UB Action 8).

The overall budget of the calls amounts to PLN 36 mln.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadlines see the ID-UB Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (the Aktualne konkursy – Open calls and Dokumenty udostępnione – Available documents sections).

I encourage you to explore these new funding options.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector