Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula uzyskała ERC Starting Grant

By | Wiadomości | No Comments

ERC KingaDr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula kierownik zespołu badawczego z naszego Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM uzyskała prestiżowy grant European Research Council (ERC) – Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM. Dr hab. Kamieniarz-Gdula otrzymała 1.5 miliona euro na realizację projektu „Alternatywne końce genów: wzajemne oddziaływanie cięcia RNA oraz terminacji transkrypcji”.

Większość ludzkich genów ma kilka alternatywnych końców. Zazwyczaj alternatywny koniec moduluje funkcję genu, ale w niektórych wypadkach może skrajnie ją zmienić. Na przykład gen zapobiegający powstawaniu raka przy wykorzystaniu niewłaściwego końca może zacząć stymulować wzrost nowotworu. Projekt ma na celu poznanie co determinuje, który koniec genu jest wykorzystywany w danych warunkach. W dalszej perspektywie, zrozumienie oddziaływania pomiędzy cięciem RNA a terminacją transkrypcji w wyborze alternatywnych końców genów może pozwolić na kontrolę tego procesu np. w chorobach nowotworowych.

Dr hab. Kamieniarz-Gdula wraz z 7 innymi naukowcami z Polski znalazła się w elitarnym gronie badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki z całej Europy, którzy zdobyli granty ERC dla kierowników grup badawczych na wczesnym etapie kariery – Starting Grants.

 

Ogłoszenie wyników konkursu RNA Salon Poznan

By | Wiadomości | No Comments

On behalf of RNA Salon Poznan, we have a pleasure to inform that:

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best Bachelor thesis to:
Maria Gwit (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznan)
for the thesis entitled: Analiza ekspresji oraz specyfiki komórkowej wybranych niekodujących RNA z ludzkich guzów mózgu
and
Vladyslav Hlushchenko, Kamil Luwański and Daniil Martsich (Poznan University of Technology)
for the thesis entitled: RNAspider – system do wykrywania splątań w strukturach RNA.

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best Master thesis to:
Julian Zacharjasz (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznan)
for the thesis entitled: Badanie występowania modyfikacji typu cap na 5’ końcach wybranych niekodujących RNA (tRNA oraz tRF) w linii komórkowej A549
and
Robert Pasieka (Institute of Molecular Biology and Biotechnology, UAM Poznan)
for the thesis entitled: Poszukiwanie białek oddziałujących z wybranymi cząsteczkami lincRNA w komórkach ludzkich techniką chromatografii powinowactwa.

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best student’s publication to:
Wojciech Łosiewski (Institute of Human Genetics PAS, Poznan)
for the paper:
“7-[[(4-methyl-2-pyridinyl)amino](2-pyridinyl)methyl]-8-quinolinol (compound 30666) inhibits enhancer activity and reduces B-cell lymphoma growth – A question of specificity”, published in European Journal of Pharmacology, 2021

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best Ph.D. student’s pablication to:
Magdalena Derbis (Institute of Molecular Biology and Biotechnology, UAM Poznan)
for the paper:
Short antisense oligonucleotides alleviate the pleiotropic toxicity of RNA harboring expanded CGG repeats, published in Nature Communications, 2021
and
Angelika Andrzejewska (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznan)
for the paper:In vivo structure of the Ty1 retrotransposon RNA genome, published in Nucleic Acids Research, 2021.

Dorota Raczyńska and Zbigniew Warkocki