Komunikat Rektora

By | Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 15 września otwarto nowe, wysokobudżetowe konkursy ID-UB obejmujące trzy działania (zadania) projektu:

  • Konkurs nr 7, którego celem jest wsparcie najbardziej produktywnej naukowo doświadczonej oraz młodej kadry badawczej (premie okresowe; Zadania/Działania 5. oraz 9. ID-UB).
  • Konkurs nr 8, adresowany do pracowników i doktorantów UAM, wspierający publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (premie za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych; Zadanie 8. ID-UB).

Budżet obu konkursów to łącznie 36 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie ID-UB w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (w zakładkach „Aktualne konkursy” oraz „Dokumenty udostępnione”).

Zapraszam do korzystania z możliwości finansowania wniosków konkursowych oferowanych w ramach projektu ID-UB.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor

 

Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to inform that new high-budget calls opened on September 15th within the „Initiative of Excellence – Research University” (ID-UB) project. They include three project actions:

  • Call No. 7 aims at supporting the most scientifically productive experienced and young members of AMU academic community (24-month bonuses; within ID-UB Actions 5 and 9).
  • Call No. 8 aims at supporting AMU staff and PhD students publishing in prestigious scientific journals (bonuses for publications; within ID-UB Action 8).

The overall budget of the calls amounts to PLN 36 mln.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadlines see the ID-UB Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (the Aktualne konkursy – Open calls and Dokumenty udostępnione – Available documents sections).

I encourage you to explore these new funding options.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector

Oferta pracy – Lab manager/research assisstant w grupie badawczej Michała Gduli.

By | Wiadomości | No Comments

Entuzjastyczna/y biolog molekularny poszukiwana/y do wsparcia zarządznia laboratorium oraz udziału w badaniach nad epigenetyczną regulacją ekspresji genów.

Instrukcje jak aplikować oraz więcej szczegółów na stronie: https://jobrxiv.org/job/institute-of-molecular-biology-and-biotechnology-adam-mickiewicz-university-in-poznan-poland-27778-lab-manager-research-assistant-in-molecular-biology-lab/
Wersja w pdf: https://uam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/micgdu_o365_amu_edu_pl/EfirW1zzn41FkEQfW4W4nDgBVzPl43Vp80yZxwBmCd6gzQ?e=uCWkrq

Proszę o umieszczeniu w aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Czas wielkiej próby

By | Wiadomości | No Comments

Pracownicy, doktoranci i magistranci Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IBMiB) Wydziału Biologii UAM przyszli z pomocą w wykonywaniu testów na obecność SARS-Cov-2 w próbach pobranych od pacjentów  sprawdzanych pod kątem zakażenia tym wirusem. Pracownię analiz wirusologicznych zorganizował prof. dr hab. Krzysztof Książek – kierownik Uczelnianego Centrum Aparaturowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Istniała pilna potrzeba zwiększenia przepustowości prac, a brakowało osób rozumiejących zasady i umiejących przeprowadzać testy. Wymaga to znajomości technik biologii molekularnej.

Na apel organizatorów proszących o pomoc i ręce do pracy przy wykonywaniu dużej liczby testów odpowiedziała grupa dziesięciorga odważnych entuzjastów z IBMiB, gotowych poświęcić swój czas. Pracownicy i studenci pracują w systemie trzyzmianowym, izolują całkowity RNA z materiału pobranego od pacjentów, a potem wykonują test na obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa. Są to techniki, którymi posługują się na co dzień w laboratoriach biologii molekularnej. Na każdej zmianie obecny jest wykwalifikowany diagnosta.

Na apel UMP odpowiedzieli: dr Dawid Bielewicz, mgr Marlena Cichocka, mgr Ankur Gadgil, mgr Kishor Gawade, Robert Pasieka, dr Halina Pietrykowska, dr Patrycja Plewka, dr hab. Dorota Raczyńska, mgr Paweł Sega, Gilbert Zasoński.

To kolejny dowód solidarności społecznej i gotowości pracowników UAM do podjęcia wspólnej walki z pandemią tam, gdzie mogą być przydatni. Za to należą im słowa uznania.