Czas wielkiej próby

By | Wiadomości | No Comments

Pracownicy, doktoranci i magistranci Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IBMiB) Wydziału Biologii UAM przyszli z pomocą w wykonywaniu testów na obecność SARS-Cov-2 w próbach pobranych od pacjentów  sprawdzanych pod kątem zakażenia tym wirusem. Pracownię analiz wirusologicznych zorganizował prof. dr hab. Krzysztof Książek – kierownik Uczelnianego Centrum Aparaturowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Istniała pilna potrzeba zwiększenia przepustowości prac, a brakowało osób rozumiejących zasady i umiejących przeprowadzać testy. Wymaga to znajomości technik biologii molekularnej.

Na apel organizatorów proszących o pomoc i ręce do pracy przy wykonywaniu dużej liczby testów odpowiedziała grupa dziesięciorga odważnych entuzjastów z IBMiB, gotowych poświęcić swój czas. Pracownicy i studenci pracują w systemie trzyzmianowym, izolują całkowity RNA z materiału pobranego od pacjentów, a potem wykonują test na obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa. Są to techniki, którymi posługują się na co dzień w laboratoriach biologii molekularnej. Na każdej zmianie obecny jest wykwalifikowany diagnosta.

Na apel UMP odpowiedzieli: dr Dawid Bielewicz, mgr Marlena Cichocka, mgr Ankur Gadgil, mgr Kishor Gawade, Robert Pasieka, dr Halina Pietrykowska, dr Patrycja Plewka, dr hab. Dorota Raczyńska, mgr Paweł Sega, Gilbert Zasoński.

To kolejny dowód solidarności społecznej i gotowości pracowników UAM do podjęcia wspólnej walki z pandemią tam, gdzie mogą być przydatni. Za to należą im słowa uznania.

PROF. DR HAB. ARTUR JARMOŁOWSKI WYBRANY CZŁONKIEM PRESTIŻOWEJ ORGANIZACJI EUROPEJSKIEJ EMBO

By | Wiadomości | No Comments

EMBO

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii
UAM, jako jeden z dwóch polskich naukowców, został wybrany członkiem prestiżowej organizacji
europejskiej EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej).
Jak powiedziała obecna Dyrektor EMBO Maria Leptin – „Członkowie EMBO są wybitnymi naukowcami
pracującymi w różnych dziedzinach zaliczanych do nauk o życiu. Ich zadaniem jest wzmacniać
społeczność naukową w Europie i poza nią poprzez swoje kontakty i współpracę międzynarodową”.
Członkowie aktywnie uczestniczą w realizowaniu inicjatyw podejmowanych przez Organizację
działając w Radzie EMBO, komitetach i redakcjach czasopism naukowych należących do EMBO, a
także poprzez ocenianie wniosków o fundusze EMBO i doradzanie młodym naukowcom dostarczając
im sugestii i informacji zwrotnej w odpowiedzi na ich aktywność naukową.
Prof. Jarmołowski zostanie oficjalnie powitany w rodzinie EMBO podczas specjalnego spotkania
członków w Heidelbergu w dniach 24-26 października 2018 roku.