By 25 stycznia 2017Wiadomości

Szanowni Państwo

1.02 2017 na Wydziale Biologii UAM w Auli im.J.Paczoskiego odbędzie się jednodniowe spotkanie z dyrekcja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej z Heidelbergu (EMBL). Laboratoriów sieci EMBL w Europie jest kilka, miedzy innymi w Heidelbergu (Niemcy), we Francji, Włoszech i Anglii. Wizyta ta ma miejsce tuż przed zapadnięciem decyzji na szczeblu MNiSW dotyczącej przystąpienia Polski do sieci EMBL. Daje to możliwość ubiegania się o organizację  laboratorium EMBL w Polsce ale także korzystania na uprzywilejowanych warunkach z usług laboratoriów EMBL (np. głębokie sekwencjonowania, proteomika, zaawansowana mikroskopia itp.). Właśnie w tym celu – by zaznajomić środowisko biologów molekularnych z możliwościami płynącymi z przystąpienia do EMBL chce nas zapoznać dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej i dyrektor centrum usługowego z EMBL w Heidelbergu. Poniżej przedstawiamy plan spotkania.

Ze strony EMBL w Heidelbergu udział wezmą …” Dr. Vladimir Benes, Head of EMBL Genomics Core Facility, Dr. Silke Schumacher, EMBL Director International Relations, as well as Dr. Jan Kosinski, Polish Postdoctoral student at EMBL. In addition, Prof. Leszek Kaczmarek, a Polish EMBL delegate, will join the event together with a delegation from EMBL.”…

Zapraszamy serdecznie na cały dzień, łącznie z obiadem sponsorowanym przez KNOW i popołudniową kawę/herbatę. To będzie ważne spotkanie gdyż pozwoli sobie wyrobić też zdanie na temat zainteresowania polskiego środowiska biologów molekularnych (a wybrany został jako ośrodek pozawarszawski Poznań) włączeniem się w siec laboratoriów EMBL. Szczególnie zależny nam na uczestnictwie młodych naukowców gdyż tak naprawdę to oni najbardziej skorzystają z przystąpienia Polski do EMBL.

Poniżej przedstawiam program spotkania i dołączam poster informujący o wydarzeniu.

EMBL meets Poznan molecular biology scientific community.

Meeting place: Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, the Jozef Paczoski Lecture Hall,

Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
11:00 – 11.30 – coffee and tee and the meeting with the directors of several Poznan molecular biology institutes – Library of the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University (FB AMU)

11.30 – 11.40 Wellcome by host (the Dean of the FB Prof. Przemyslaw Wojtaszek, the main lecture hall of WB AMU – the Paczoski Lecture Hall)

11.40 – 12.10 Prof. Marek Figlerowicz and Prof. Zofia Szweykowska-Kulinska will present the Institute of Bioorganic Chemistry (IBCH) PAS and the Institute of Molecular Biology and Biotechnology of FB AMU

12.10 – 13.00 Poster session (20 posters showing research area of several Poznan molecular biology institutes)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30  Dr. Silke Schumacher, Opportunities for Polish researchers at EMBL

14:30 – 15:20 Dr. Vladimir Benes, Core Facilities at EMBL

15:20 – 16:05 Dr. Jan Kosinski, Structure of the human nuclear pore complex by integrative structure determination

16:05 – 17:00 Discussion

Serdecznie zapraszam w imieniu Dziekana Wydziału Biologii prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka, Dyrektora ICHB PAN prof.dr hab.Marka Figlerowicza i swoim

Zofia Szweykowska-Kulińska

embl